ZŠ Uničov, Pionýrů - Klíč k úspěšnému životu

Úvodní stránka

Vítáme Vás na stránkách Základní školy Uničov, Pionýrů 685.

Všechny články a příspěvky o akcích školy naleznete na stránce Aktuality, plánované aktivity v Kalendáři školních akcí.

Aktuálně

Datum, čas: 27. 6. 2016, 19:43, autor: Anežka Kuncová

Změna přihlašování a odhlašování obědů od 1. 9. 2016.

S účinností od 1. 9. 2016 se zvyšuje cena oběda u cizích strávníků na 50,- Kč za jeden oběd.

I. Jarošová, vedoucí školní jídelny

Informace ředitelky školy

Datum, čas: 3. 5. 2016, 19:52, autor: Anežka Kuncová

Vzhledem k tomu, že jsou odstraněny závady na doskočišti školního hřiště, ruším tímto zákaz využívání školního doskočiště, který byl vydaný dne 30. 4. 2015.

V Uničově dne 2. 5. 2016

Mgr. Marie Žitná, ředitelka školy

Aktuality

Datum, čas: 27. 6. 2016, 19:53, autor: Anežka Kuncová

Ve středu 22. 6. se na naší škole uskutečnilo projektové vyučování v rámci tělesné výchovy zaměřené na zdokonalení v poskytování 1. pomoci.

Naši nejstarší žáci z devátého ročníku si pro své mladší spolužáky ze šestého ročníku připravili praktické ukázky zaměřené na ošetření a obvazování různých zranění, která by se jim mohla přihodit při sportu. Žáci si ve skupinkách prošli různá stanoviště, kde si v praxi vyzkoušeli, jak se obvazuje poraněný kotník, zápěstí, koleno, loket, jak zafixovat horní končetinu pomocí trojcípého šátku, případně jak přenést raněného. (Fotogalerie)

Všichni žáci se tohoto úkolu zhostili s chutí a bylo na nich vidět, že mají zájem naučit se něco nového. Navíc pokud jsou nové dovednosti předávány pomocí spolužáků a nikoli vyučujících, má to v mnoha případech pozitivní přínos.

Pevně věříme, že tento projekt pomohl našim žákům získat základní povědomí o tom, jak ošetřit základní úrazy a poranění při sportu, a že jim toto bude v budoucnu k užitku.

Mgr. Vojtěch Zeman
Mgr. Renata Šindlerová

Datum, čas: 22. 6. 2016, 20:01, autor: Anežka Kuncová

41 žáků devátých tříd a 2 žáci osmého ročníku v tomto školním roce splnili povinnou školní docházku a po prázdninách se vydají novou studijní etapou svého života. 23 budoucích studentů úspěšně zvládlo přijímací zkoušky na střední školy a po prázdninách zahájí svá studia na gymnáziích v olomouckém regionu, na průmyslových, zdravotních a pedagogických školách. Mnoho žáků zvolilo studium na obchodní akademii, jedna žákyně se bude připravovat na povolání policistky. 2 žákyně uspěly u talentových zkoušek a byly přijaty na umělecké obory, řezbářství a malbu. 20 žáků bylo přijato do různých učebních oborů. Nejvíce z nich usedne v lavicích zdejšího středního odborného učiliště. Několik bude dojíždět na SOU do Litovle, nebo do Olomouce.

Věřím, že všichni deváťáci dobře zvážili svá rozhodnutí o výběru budoucího povolání a na středních školách budou úspěšnými studenty. Přeji všem hodně síly a osobního odhodlání.

Mgr. Alena Mádrová

Datum, čas: 22. 6. 2016, 19:52, autor: Anežka Kuncová

V úterý 21. 6. jsme zakončili činnost našich družinových zájmových kroužků opékáním špekáčků na zahradě naší školy. Tentokrát nám nepřálo počasí, tak se celá akce podařila až na druhý pokus. Pan školník nám opět vzorně nachystal ohniště, které nám stihl zalít déšť. Přesto se nakonec oheň rozhořel a děti si pochutnaly na opečených dobrotách. Tato akce se dětem vždy líbí a chápou ji jako odměnu v zájmových kroužcích ŠD.  (Fotogalerie)

Ivana Brychtová, vychovatelka ŠD

Datum, čas: 16. 6. 2016, 19:42, autor: Anežka Kuncová

aneb mimořádný úspěch v soutěži s mezinárodní účastí

700 let od narození římského císaře a českého krále Karla IV. se stalo námětem mnoha zajímavých akcí. Jednou z nich byla také výtvarná soutěž Karel IV. očima dětí, vyhlášená Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského v Praze.

Soutěže se zúčastnily nejen děti z České republiky, ale i ze zahraničních škol (Anglie, Arménie, Austrálie, Belgie, Brazílie, Chorvatska, Irska, Itálie, Lucemburska, Německa, Nového Zélandu, Saúdské Arábie, Slovenska, Ukrajiny, USA a dalších). Ani mezi tak silnou konkurencí se nakonec výtvory našich žáků neztratily. Odborná komise vyhodnotila zaslané práce a naši žáci z VIII. A dosáhli úžasného výsledku:

1. cenu ve III. kategorii (kresba) získal Eda Tüchler a 2. cena ve III. kategorii (grafika) byla udělena Natálce Motálkové. Slavnostní vyhlášení výsledků výtvarné soutěže a otevření výstavy oceněných prací se bude konat 16. 6. 2016 v Praze. Ceny budou předávat ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Mgr. Kateřina Valachová, Ph.D a ředitelka muzea PhDr. Markéta Pánková. Skvělému umístění tleskáme a děkujeme mladým umělcům za vynikající reprezentaci školy.

Mgr. Veronika Stupková

Datum, čas: 16. 6. 2016, 19:39, autor: Anežka Kuncová

V úterý, 2. června, měla naše škola dva zástupce v krajském kole Odznaku všestrannosti olympijských vítězů v Hranicích, benjamínka Barboru Dubovou, žákyni V. B a zkušenou Denisu Vrubelovou, žákyni IX. A třídy. (Fotogalerie)

Obě dívky podaly velmi pěkné výkony ve sprintu, skoku dalekém, hodu míčkem, vytrvalosti a sedu-lehu. Obě děvčata si v některých disciplínách vylepšila svá osobní maxima. Barbora obsadila čtvrté místo a Denisa se probojovala vítězstvím již potřetí do republikového finále.

Děkuji a blahopřeji k předvedeným výkonům.

Mgr. Renata Šindlerová

Rychlý kontakt
Vybíráme z fotogalerie
10
Aktuality
Zřizovatel
Kontakt

© Copyright 2016, ZŠ Uničov, Pionýrů. Všechna práva vyhrazena.