ZŠ Uničov, Pionýrů - Klíč k úspěšnému životu

Úvodní stránka

Vítáme Vás na stránkách Základní školy Uničov, Pionýrů 685.

Všechny články a příspěvky o akcích školy naleznete na stránce Aktuality, plánované aktivity v Kalendáři školních akcí.

Aktuálně

Datum, čas: 5. 7. 2016, 14:56, autor: Anežka Kuncová

pro nový školní rok 2016/2017

Datum, čas: 27. 6. 2016, 19:43, autor: Anežka Kuncová

Změna přihlašování a odhlašování obědů od 1. 9. 2016.

S účinností od 1. 9. 2016 se zvyšuje cena oběda u cizích strávníků na 50,- Kč za jeden oběd.

I. Jarošová, vedoucí školní jídelny

Informace ředitelky školy

Datum, čas: 22. 8. 2016, 18:55, autor: Anežka Kuncová

Školní rok zahájíme ve  čtvrtek  1. září 2016 v 8:00 hodin. První den ve škole skončí pro žáky přibližně v 9:00 hodin. Obědy budou vydávány od 11:15 do 12:30 hodin.

Od 1. září je v provozu i školní družina. Její činnost navazuje na vyučování.

V pátek 2. září proběhnou třídnické hodiny a vyučování skončí pro 1. stupeň po 4. vyučovací hodině (1. třídy po 2. vyučovací hodině) a pro 2. stupeň po 5. vyučovací hodině.

Od pondělí 5. září proběhne výuka podle rozvrhu. Plavecký výcvik 4. tříd bude zahájen v  úterý 6. září a plavecký výcvik 3. tříd zahájíme ve čtvrtek 8. září.

vedení školy

Aktuality

Datum, čas: 4. 7. 2016, 11:53, autor: Anežka Kuncová

Na závěr školního roku jsme v ŠD uspořádali výtvarnou soutěž „LÉTO“. (Fotogalerie)

Z každého oddělení paní vychovatelky naaranžovaly v jedné místnosti výtvarné práce, které děti vytvořily. Zároveň byli vybráni tři zástupci dětí z každého oddělení jako porota. Každý porotce obdržel deset žetonů a hodnotil práce ostatních oddělení (ne vlastní práce) podle stupnice 1. – 4. místo. Každý vstupoval do místnosti s výstavkou jednotlivě a žetony přisuzoval podle vlastního rozhodnutí. Po sečtení počtu žetonů vyhrálo 4. oddělení, druhé místo shodně získaly děti z 3. a 1. oddělení, třetí místo obsadilo 5. oddělení a 4. místo oddělení druhé.

Děti dostaly sladkou odměnu.

Marie Tomšů

Datum, čas: 4. 7. 2016, 11:47, autor: Anežka Kuncová

Je tu konec školního roku a třetí třídu už máme zdárně za sebou.

Ve fotogalerii se podívejte, jak jsme své znalosti a dovednosti získávali nejen ve školních lavicích, ale i při projektovém vyučování o jaru, v knihovně na besedě o ilustrátorech nebo na perfektním výletě v Dinoparku Vyškov. A představili jsme se i na školní akademii s písní „Hlavně, že jsme na vzduchu….“.

Tak hurá do čtvrté třídy!

Text a fotodokumentace J. Šebestová

Datum, čas: 27. 6. 2016, 19:53, autor: Anežka Kuncová

Ve středu 22. 6. se na naší škole uskutečnilo projektové vyučování v rámci tělesné výchovy zaměřené na zdokonalení v poskytování 1. pomoci.

Naši nejstarší žáci z devátého ročníku si pro své mladší spolužáky ze šestého ročníku připravili praktické ukázky zaměřené na ošetření a obvazování různých zranění, která by se jim mohla přihodit při sportu. Žáci si ve skupinkách prošli různá stanoviště, kde si v praxi vyzkoušeli, jak se obvazuje poraněný kotník, zápěstí, koleno, loket, jak zafixovat horní končetinu pomocí trojcípého šátku, případně jak přenést raněného. (Fotogalerie)

Všichni žáci se tohoto úkolu zhostili s chutí a bylo na nich vidět, že mají zájem naučit se něco nového. Navíc pokud jsou nové dovednosti předávány pomocí spolužáků a nikoli vyučujících, má to v mnoha případech pozitivní přínos.

Pevně věříme, že tento projekt pomohl našim žákům získat základní povědomí o tom, jak ošetřit základní úrazy a poranění při sportu, a že jim toto bude v budoucnu k užitku.

Mgr. Vojtěch Zeman
Mgr. Renata Šindlerová

Datum, čas: 22. 6. 2016, 20:01, autor: Anežka Kuncová

41 žáků devátých tříd a 2 žáci osmého ročníku v tomto školním roce splnili povinnou školní docházku a po prázdninách se vydají novou studijní etapou svého života. 23 budoucích studentů úspěšně zvládlo přijímací zkoušky na střední školy a po prázdninách zahájí svá studia na gymnáziích v olomouckém regionu, na průmyslových, zdravotních a pedagogických školách. Mnoho žáků zvolilo studium na obchodní akademii, jedna žákyně se bude připravovat na povolání policistky. 2 žákyně uspěly u talentových zkoušek a byly přijaty na umělecké obory, řezbářství a malbu. 20 žáků bylo přijato do různých učebních oborů. Nejvíce z nich usedne v lavicích zdejšího středního odborného učiliště. Několik bude dojíždět na SOU do Litovle, nebo do Olomouce.

Věřím, že všichni deváťáci dobře zvážili svá rozhodnutí o výběru budoucího povolání a na středních školách budou úspěšnými studenty. Přeji všem hodně síly a osobního odhodlání.

Mgr. Alena Mádrová

Datum, čas: 22. 6. 2016, 19:52, autor: Anežka Kuncová

V úterý 21. 6. jsme zakončili činnost našich družinových zájmových kroužků opékáním špekáčků na zahradě naší školy. Tentokrát nám nepřálo počasí, tak se celá akce podařila až na druhý pokus. Pan školník nám opět vzorně nachystal ohniště, které nám stihl zalít déšť. Přesto se nakonec oheň rozhořel a děti si pochutnaly na opečených dobrotách. Tato akce se dětem vždy líbí a chápou ji jako odměnu v zájmových kroužcích ŠD.  (Fotogalerie)

Ivana Brychtová, vychovatelka ŠD

Rychlý kontakt
Vybíráme z fotogalerie
obr04
Aktuality
Zřizovatel
Kontakt

© Copyright 2016, ZŠ Uničov, Pionýrů. Všechna práva vyhrazena.