ZŠ Uničov, Pionýrů - Klíč k úspěšnému životu

Úvodní stránka

Vítáme Vás na stránkách Základní školy Uničov, Pionýrů 685.

Všechny články a příspěvky o akcích školy naleznete na stránce Aktuality, plánované aktivity v Kalendáři školních akcí.

Aktuálně

Datum, čas: 21. 9. 2016, 19:40, autor: Anežka Kuncová

Žáci naší školy myslí i na ostatní a pilně sbírají víčka.

Aktuality

Datum, čas: 25. 9. 2016, 14:49, autor: Anežka Kuncová

Víte, že

… jeden z obrázků na předplacené kartě do školního automatu na zdravou svačinu nakreslila naše žákyně IV. B Kateřina Bohiňáková?

V rámci projektu Happy snack, kdy se do škol dodávají výrobky zdravé výživy prostřednictvím chladících výdejních automatů, jsme se na jaře účastnili bleskové výtvarné soutěže „Nakresli si svou kreditku“ s tím, že nejzdařilejší náměty budou natištěny na předplacené karty pro školní rok 2016/17. Tak jsme zapojili svou fantazii a rozvinuli kreativitu. Ani nebylo žádné konkrétní téma, jen se to muselo líbit a být to úžasné. Ze skoro dvou set námětů byla nakonec vybrána desítka obrázků a mezi nimi i ten Katčin. Nyní její „růže s motýlkem“ zdobí „zdravé kreditky“ po celé republice.

Informuje J. Šebestová

Datum, čas: 25. 9. 2016, 14:39, autor: Anežka Kuncová

Dne 20. 9. 2016 se konal na hřišti ŠD kondiční trojboj pro všechny děti ŠD. Děti byly rozděleny podle věku do čtyř kategorií od 1. do 5. třídy. P. vychovatelky Kurucová a Brychtová měřily běh na čas, p. vychovatelky Blažková a Zdařilová sledovaly skok do písku a p. vychovatelka Pazderová počítala hod kriketovým míčkem. Všechny výkony jsme zapisovaly a po sečtení proběhlo celkové vyhodnocení. (celá fotogalerie)

Vítězové dostali sladké odměny a ostatní zúčastnění bonbon. V celém trojboji děti projevily zdravou soutěživost a zápal pro sport. Odměnou pro nás byla radost a spokojenost dětí.

Jiřina Pazderová, vych. ŠD

Datum, čas: 13. 9. 2016, 12:35, autor: Anežka Kuncová

1. 9. 2016 jsme slavnostně zahájili nový školní rok. Paní ředitelka M. Žitná společně s panem starostou D. Horákem přivítali v naší škole 43 nových prvňáčků a jejich rodiče. Popřáli dětem hodně radosti a úspěchů při získávání nových vědomostí, ale i nových přátelství.

Přání samozřejmě patří všem 373 žákům školy, kteří navštěvují celkem 17 tříd (10 tříd na I. stupni a 7 na II. stupni).

Ať se všem školní rok 2016/2017 vydaří.

vedení školy

Datum, čas: 4. 7. 2016, 11:53, autor: Anežka Kuncová

Na závěr školního roku jsme v ŠD uspořádali výtvarnou soutěž „LÉTO“. (Fotogalerie)

Z každého oddělení paní vychovatelky naaranžovaly v jedné místnosti výtvarné práce, které děti vytvořily. Zároveň byli vybráni tři zástupci dětí z každého oddělení jako porota. Každý porotce obdržel deset žetonů a hodnotil práce ostatních oddělení (ne vlastní práce) podle stupnice 1. – 4. místo. Každý vstupoval do místnosti s výstavkou jednotlivě a žetony přisuzoval podle vlastního rozhodnutí. Po sečtení počtu žetonů vyhrálo 4. oddělení, druhé místo shodně získaly děti z 3. a 1. oddělení, třetí místo obsadilo 5. oddělení a 4. místo oddělení druhé.

Děti dostaly sladkou odměnu.

Marie Tomšů

Datum, čas: 4. 7. 2016, 11:47, autor: Anežka Kuncová

Je tu konec školního roku a třetí třídu už máme zdárně za sebou.

Ve fotogalerii se podívejte, jak jsme své znalosti a dovednosti získávali nejen ve školních lavicích, ale i při projektovém vyučování o jaru, v knihovně na besedě o ilustrátorech nebo na perfektním výletě v Dinoparku Vyškov. A představili jsme se i na školní akademii s písní „Hlavně, že jsme na vzduchu….“.

Tak hurá do čtvrté třídy!

Text a fotodokumentace J. Šebestová

no images were found

Rychlý kontakt
Vybíráme z fotogalerie
11
Aktuality
Zřizovatel
Kontakt

© Copyright 2016, ZŠ Uničov, Pionýrů. Všechna práva vyhrazena.